सूचनाः पाेखरा विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकाे उत्तरपुस्तिका देखाउने सम्बन्धी

सूचनाः पाेखरा विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकाे उत्तरपुस्तिका देखाउने सम्बन्धी