Notice: पाेखरा विश्वविद्यालयकाे उन्नाइसाैं दीक्षान्त समाराेहमा भाग लिने विद्यार्थीहरूले Transcript तथा दीक्षान्त समाराेहकाे आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना !

Notice: पाेखरा विश्वविद्यालयकाे उन्नाइसाैं दीक्षान्त समाराेहमा भाग लिने विद्यार्थीहरूले Transcript तथा दीक्षान्त समाराेहकाे आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना !